فرصت شغلی

در صورت تمایل به همکاری با مجموعه آی سی سی خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایید. بدیهی است که در صورت نیاز به استخدام از طریق اطلاعات تماس اعلامی از شما دعوت به عمل خواهد آمد.

نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه
کد ملی
تاریخ تولد
محل تولد
دین
جنسیت
وضعیت تأهل
وضعیت نظام وظیفه
آدرس محل سکونت
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی و گرایش
نام مرکز آموزشی

آشنایی با زبان های خارجی
1
2
3
مکالمه 0
مکالمه 0
مکالمه 0
ترجمه 0
ترجمه 0
ترجمه 0

سوابق شغلی
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

شغل درخواستی
نحوه همكاري با آی سی سی
مهارت متناسب با شغل درخواستی
مهارت های مرتبط با آی تی
توضیحات بیشتر